דיונים


הרקדנים יוצאים לאודישנים, מפוזרים בבתי ספר למחול ולא נפגשים לשתף מידע באופן מסודר ולעזור זה לזה בדרך
האם זו התחרותיות?
?אתם לא חושבים שהיינו משיגים הרבה יותר לו היינו מתאגדים